27. marca 2014

Pár ITčkárských/ programátorských citátov / výrokov, ktoré ma dlhé roky bavia

Pokud nepřemýšlíte pečlivě, můžete dospět k názoru, že programování spočívá v psaní příkazů programovacího jazyka.
Ward Cunningham

Nestrachujte se, pokud to nebude fungovat správně. Kdyby to fungovalo, byli byste bez práce

Nevytvoříte skvělý software bez skvělého týmu; většina vývojářských týmů se chová jako dysfunkční rodina.
Jim McCarthy

Naučit se programovat nemá s navrhováním kvalitního interaktivního software nic víc společného než kurz ťukání do klávesnice s psaním básní.

Pozor na chyby v tom kódu; já jsem pouze dokázal, že funguje, nezkoušel jsem ho.
Donald E. Knuth.

Někdy se vyplatí zůstat v pondělí doma, než zbytek týdne opravovat kód z pondělka.

Ladění je dvakrát těžší než psaní kódu. Takže když napíšete kód dle svých nejlepších znalostí, pak – z definice – nejste dost schopní na to, abyste jej odladili.
Brian W. Kernighan

Většina z nás velmi dobře zná programátorské ctnosti. Jsou samozřejmě tři: Lenost, netrpělivost a arogance

Vždy pište kód tak, jako by ten chlapík, co ho po vás bude udržovat, měl být násilnický psychopat, který bude vědět, kde bydlíte.

Programování je dnes závod mezi softwarovými vývojáři, co se snaží vytvořit větší a lepší blbuvzdorné programy, a vesmírem, který se snaží vytvořit větší a lepší blby. Zatím Vesmír vítězí. Rick
Cook

Chybovat je lidské, ale něco pořádně podělat, to vyžaduje rootovské heslo.

Programátoři jsou nástroje, které zpracovávají kofein na kód.

Buď v klidu, jsou to jen jedničky a nuly!

Nejsem asociál, jsem jen uživatelsky nepřívětivý.

J35tl1ž3 d0káž373 př3čí57 70hl3, 7ak fak7 p07ř3buj373 s3×!

40 pre mňa dôležitých citátov

Nestačí urobiť, čo je v našich silách. Niekedy musíme urobiť to, čo sa od nás požaduje.
Churchil

Úloha je ľahká, keď namáhavú prácu robí viacero ľudí.
Homer

Skúsenosť je meno, ktoré dávame naším chybám.
Oscar Wilde

Medzi ľuďmi nájdeme prirodzený odpor k tomu, o čom sami neuvažovali.
Barnes Wallis

Náhoda praje pripraveným mysliam.
Louis Pasteur

Mnoho nápadov sa omnoho lepšie rozvinie, keď sa prenesú do inej mysle než je tá, v ktorej sa daná myšlienka zrodila.
Oliver Wendel Holmes Jr.

Pokiaľ neviete kam smerujete, môžte ísť akoukoľvek cestou.
Anon

Človek by mal dosiahnuť ďalej, než je rozpätie paží. Na čo by potom bolo nebo ?
Robert Browing

Žiaden človek nenájde najlepší spôsob ako niečo robiť, pokiaľ to nerobí rád.
japonské príslovie

MYSLI! a vydělej peníze
Napoleon Hill (Myšlením k bohatství)

Mysl nemá hranic kromě těch, které sami uznáváme
Napoleon Hill (Myšlením k bohatství)

V každé nepřízni osudu, v každém neúspěchu a soužení je zároveň i počátek možného příštího úspěchu
Napoleon Hill (Myšlením k bohatství)

Úspěch mluví sám za sebe, neúspěch nelze ničím omlouvat
Napoleon Hill (Myšlením k bohatství)

Nič nie je dobré alebo zlé, len myslenie to takým robí.
W. Shakespear

Ľudia sú zväčša takí šťastní, ako sa sami rozhodnú.
A. Lincoln

Mysli na to, že tento deň sa už nikdy nevráti.
Dante

Problém dobre formulovaný sa stáva problémom napoly vyriešeným.
Charles Kettering

Tajomstvo ako sa cítiť nanič, spočíva v dostatku voľného času, keď je možné trápť sa otázkou, či si, alebo nie si šťastný.
George Bernard Shaw

Náš život je to, čo z neho urobia naše myšlienky.
Marcus Aurelius

Asi tretina mojich pacientov netrpí nijakou klinicky definovateľnou neurózou, ale pocitom nezmyselnosti a prázdnoty svojho života.
Carl Jung

Keď si dobrý k druhým, si najlepší k sebe.
Benjamin Franklin

Každý človek sa správa dokonale hlúpo aspoň päť minút denne. Múdrosť spočíva v neprekračovaní tohto limitu.
Elbert Hubbard

Veľkým cieľom vzdelávania nie sú vedomosti, ale činy.
H. Spencer

Jedna hodina intenzívneho sústredenia dokáže viac než presnívané roky.
Henry Ward Beecher

Takmer v každej oblasti vás zachráni vaše zaujatie pre vec. Ak vám veľlmi záleží na výsledku, určite ho dosiahnete. Ak veľlmi chcete byť bohatý, budete bohatý. Ak veľmi chcete byť vzdelaný, budete vzdelaný. Ak veľmi chcete byť dobrý, budete dobrý. Podmienkou je, že skutočne musíte veľmi chcieť, ale chcieť výlučne iba to, t.j. nechcieť súčasne rovnako intenzívne sto iných, s tým nesúvisiacich vecí.
W. James

Veškerý úspěch ve svém životě přičítám tomu, že jsem byl vždy na místě o čtvrť hodiny dříve, než jsem byl povinen.
H. Nelson

Rozumný člověk se přispůsobí světu, nerozumný trvá na tom, aby se svět přizpůsobil jemu.Veškerý pokrok tedy závisí na nerozumných lidech.
G. B. Shaw

Či už si myslíte, že niečo dokážete, alebo nie, pravdepodobne máte pravdu.
Henry Ford

Ľudia zakaždým obviňujú okolnosti z toho, že sú takí, akí sú.Neverím na okolnosti. Tí, čo naozaj čosi dosiahli, sa snažia nájsť také okolnosti, aké potrebujú, a ak ich nenájdu, vvytvoria si ich sami.
George Bernard Shaw

Väčšina ľudí premešká svoju životnú šancu, pretože je oblečená v montérkach a vyzerá ako práca.
Thomas Edison

Úzkosť je spôsobená nedostatkom kontroly, organizácie, prípravy a konania.
David Kekich

Čas je vlastnosť prírody, ktorou sa bráni pred tým , aby sa všetko dialo naraz. V poslednom čase zdá sa nefunguje.
- neznámy -

Nedostatkom pozornosti popierate život, či už ide o umývanie okien alebo pokus napísať umelecké dielo. Nadia Boulanger

Ak je vaša myseľ prázdna, je stále pripravená na všetko a voči všetkému otvorená.
Shunryu Suzuki

Premýšľajte ako muž činu a premýšľajte a konajte ako mysliteľ.
Henry Bergson

Predchodcom každého skutku je myšlienka.
Ralph Waldo Emerson

Ovládnite svoju myseľ, inak ovládne ona vás.
Horácio

Všetko treba zjednodušiť, ako sa len dá, ale nie viac.
Albert Einstein

Fanatizmus spočíva v zdvojnásobení vašej snahy , keď ste zabudli na svoj zámer.
George Santayana

Urobte čo môžete, s tým čo máte, tam kde ste.
Theodore Roosvelt


viac citátov a výrokov nájdete na www.vyrok.sk