26. augusta 2012

7 krátkych poznámok: Problém


  1. Problém zostáva tvojim problémom, hoci ho začne riešiť niekto iný.Delegovanie nie je zbavenie sa zodpovednosti.
  2. Problém zostáva problémom, dokiaľ nie je skutočne vyriešený. Ako vyriešený ho musia vnímať všetci zúčastnení a najmä klient.
  3. Vyškrktnutie problému zo zoznamu ešte pred jeho úplným doriešením spôsobuje to, že sa problém nikdy skutočne nedorieši. (99% nie je 100%)
  4. Ak sa príliš sústredíš na problém, často nevidíš riešenie.
  5. Dobre opísaný problém,často obsahuje riešenie vo svojom opise.
  6. Riešenie dvoch nesúvisiacich problémov súčasne spôsobuje často vznik tretieho.
  7. Riešenie dvoch súvisiacich problémov oddelene spôsobuje často vznik tretieho.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára